Den nye tømmekalenderen opnar med rest og bio i Fitjar i neste veke. 

SIM med ny renovasjonsordning

Frå førstkomande veke, måndag 9. april, blir det innført ny renovasjonsordning i kommunane til SIM. 

 

– Målet vårt er å leggja til rette for ei avfallshandtering som er til det beste for miljøet, renovatøren og abonnenten, skriv SIM på heimesida si.

Bilar med fleire kammer krev mindre køyring

Frå 9. april er det firmaet NordRen AS som skal henta hushaldsavfallet i SIM-kommunane. Den nye ordninga krev mindre køyring og dermed mindre utslepp. Fleire renovasjonsbilar med to kammer fører til at fleire typar avfall blir henta samstundes. Sidelastar med løftearm gjer arbeidsmiljøet betre for renovatøren. Sidelastaren har to kammer, eitt til rest og eitt til bioavfall. Baklastaren har to kammer, eitt til papir og eitt til plast.

– Abonnentane får eit betre tilbod med oftare henting og henting av fleire fraksjonar, skriv SIM. No vil abonnentane få henta restavfall + bioavfall på same dag, annakvar veke. Kvar fjerde veke, på same dag, blir det henting av papiravfall + plastemballasje.

Plan- og kommunikasjonsansvarleg i SIM, Janne Hillersøy, fortel at det kostnaden for kundane vil bli den same etter at den nye ordninga er innført.

På tømmedagen

For å gjera innsamlinga så smidig som mogleg, er det viktig at dunkane vert sett rett vegen på tømmedagen. Dunkane skal setjast fram med opninga (loket) mot vegen.

For å få flyt i tømminga krevst det litt plass rundt dunkane. Det er derfor viktig at dei ikkje står for nær eventuelle gjerde, bilar eller avfallsskur/stativ.

 

Prøveprosjekt tekstil i Fitjar opphøyrer

Når den nye renovasjonsordninga startar, blir det slutt på prøveprosjektet med hentinga av tekstil i Fitjar. 

Det har til tider vore problem med våte netter og regnvatn som trekkjer inn i sekkene. Levering av sekk til miljøsentralane fungerer betre, skriv SIM på heimesida si, og denne ordninga er framleis eit alternativ.  

Janne Hillersøy på SIM presiserer at det ikkje vil kosta noko å levara tekstil, sjølv om det blir slutt på prøveordninga me har hatt i Fitjar. Me kan levera gratis i lilla sekk på ein av miljøstasjonane; for oss er det Svartasmoget og Heiane som er mest aktuelle. 

 

Har du appen SIM Tømmekalender?

Lastar du ned appen til SIM, får du påminning om å setja ut rett dunk til rett tid. Om du har du appen vår allereie, må du hugsa å oppdatera denne slik at du er klar for den nye renovasjonsordninga. 

Janne Hillersøy fortel at dei ikkje kan endra opplysningane i appen før inneverande veke er ferdig. Men frå laurdag 7. april kan du gå inn og oppdatera appen, slik at du er klar for den nye henteordninga. 

Ho minner til slutt om at me i Fitjar skal levera restavfall og bio på same dagen, onsdag 11. april