Gisle Levåg blei attvald som leiar i Fitjar Idrettslag. Foto: FP-arkiv/KR. 

Attval i Fitjar Idrettslag

På årsmøtet i Fitjar Idrettslag i førre veke blei Gisle Levåg attvald som leiar, og dei fleste andre tillitsvalde blir med vidare. 

 

Som vanleg gjekk ikkje fitjarbuen mann av huse då den største organisasjonen i bygda, Fitjar Idrettslag, avvikla årsmøtet sitt. Men dei få som møtte opp på Fitjar Seniorsenter sist torsdag, fekk sjå ei årsmelding som bar bod om svært god aktivitet i ein organisasjon som tel rundt 750 medlemmer. Og det var slett ikkje ufortent at dei fekk Frivilligprisen i fjor.

 

Årsmeldinga for treningssenteret viste at det blir drive svært godt på dette området. Dagleg leiar Vidar Aarskog i Fitjar IL tilbyr gratis innføringstime til alle medlemmene, og det har vore ein auke på heile 80 % det sidan i fjor. No tel medlemsmassen heile 290 einskildmedlemmer pluss ein del bedrifter. 

 

Også friidrett og handball har hatt auke i medlemstalet siste året, og driv svært bra. Orientering har hatt ein viss nedgang i medlemstalet, men aktiviteten er veldig god. Dei gjer ein veldig god jobb for folkehelsa; blant anna kjem dei i år med den nye stolpejakta, som er eit lågterskeltilbod til alle. Også turngruppa gjer ein god jobb, og klarer å halda oppe tilbodet til rundt 20 fire-seks-åringar. 

 


Gisle Levåg deler ut blomar til heidersteiknvinnarane Gerd Myrmel Træet og Martin Hatlevik. Foto: Vidar Aarskog. 

 
Heidersteiknet for «Lang og tru teneste» blei tildelt Martin Hatlevik og Gerd Myrmel Træet. Leiar Gisle Levåg las opp grunngjevinga og delte ut blomar til dei to prisvinnarane.

 
Under valet blei Gisle Levåg attvald som leiar for eitt år, utan motkandidat. Nestleiar blir Tove Kristin Tverderøy, som er ny i styret. Tostein Grimen og Torbjørn Korsveik blei valde til styremedlemmer, medan Magne Siglen er varamedlem til styret. 

Resten av styret består leiarane i dei ulike undergruppene i Fitjar Idrettslag: Kjerstil Lundal (turn), Håkon Rydland Sæbø (badminton), Øyvind Skålevik (orientering), Sonja Pedersen (friidrett), Liljan V. Waage (handball) og Kari S. Vik (fotball).


Leiar Gisle Levåg deler ut blomar til Rolf-Atle Rolfsnes, som gjekk av som leiar av o-gruppa. I bakgrunnen André Olsen Aadland, som overlet badminton til nye krefter. Foto: Vidar Aarskog.