Bjørg Strømme, nummer tre frå venstre, er leiar i Hordaland Bygdekvinnelag. Foto: FP-arkiv/KR.

Bygdekvinnene støttar Jordmorforeningen

Hordaland Bygdekvinnelag hadde årsmøte på Stord helga 17–18. mars. Her vedtok dei ein resolusjon om den nye barselmodellen.

 

Resolusjonen vedtreken på årsmøtet til Hordaland Bygdekvinnelag:

«Resolusjon fra HBK der vi gir støtte til jordmorforeningen i deira uttale om den nye barselmodellen.

Vi er sterkt i mot at helsemyndighetene tilrår heimreis 6 til 9 timar etter fødsel.

Tid og trygghet for å bli kjent med baby og koma i gang med amming er svært viktig i trygge omgivelser.
Jordmødre har unik kunnskap å formidla og rettleia. Eit enkelt heimebesøk av jordmor kan ikkje erstatte den  tryggheten nokre dagar på føden gir.

Med nedlegging av fødeavdelingar er avstand blitt større. Når det i tillegg blir fokus på kor fort ein skal ut att etter fødsel, er det SVÆRT NEGATIVE signal i eit rikt land som Norge».