Her kan du få digital postkasse (Skjermdump Posten Norge AS). 

Ta imot posten din digitalt!

Fitjar kommune ønskjer å senda all korrespondanse digitalt, og oppmodar alle innbyggjarane til å oppretta digital postkasse og opna posten sin der.

 

Nesten 1,8 millionar nordmenn brukar i dag digital postkasse og får dermed post frå kommunen og andre offentlege etatar digitalt i staden for på papir. Fitjar kommune har vore digital kommune sidan 2016, og vil gjerne senda all posten til den digitale postkassen din.

Ikkja alle fitjarbuar har skaffa seg digital postkasse enno, og ikkje alle har opna den digitale posten dei har fått frå Fitjar kommune. Ordførar Wenche Tislevoll minner om at det er fleire gode grunnar til å nytta digital post.

For det første sparer me pengar til porto, pengar som kan nyttast til andre gode formål. Og så er det miljøvennleg å ikkje bruka papir. 

Dessutan er det praktisk for innbyggjarane; det går mykje kjappare. Du kan opna brevet ditt berre sekundar etter at kommunen har sendt det. Du får melding på mobilen din eller på e-post om at du har fått eit digitalt brev.

– Og så ligg breva dine der som i eit arkiv, du slepp å gå i kjellaren og leita etter 2017-permen, smiler ordføraren.

Wenche Tislevoll ønskjer og at flest mogleg registrerer seg med e-faktura i banken. – Det er berre ein vane, seier ho, og slett ikkje vanskeleg. 

– Dropp papir, spar miljøet og hjelp oss å spara porto, seire ordføraren, som minner at det er fort gjort å skaffa seg sin eigen digitale postkasse:

Gå inn på nettstaden norge.no.

• Vel «Digital postkasse»
• Finn fram den elektroniske ID-en din (e-ID), for eksempel din BankID
• Vel enten Digipost eller e-Boks

Følg instruksjonane frå e-Boks eller Digipost for å oppretta postkasse.

Om du lurer på noko, kan du ta kontakt med Fitjar kommune på kundetorget, der er dei meir enn villige til å hjelpa, stadfestar Bente Fitjar og Kristin Meland.

Så elles lenkja Lag din eigen digitale postkasse på Fitjar kommune sine nettsider.