Leikeplassen i Rossneset er ein godt eigna plass for fellesarrangementet mellom NUF og Fitjar IL. Foto: Astrid Larsen.

Friluftsliv for alle i Rossneset

I det kjølige godveret i går ettermiddag møttest folk frå NFU og Fitjar IL til «Friluftsliv for alle», i eit arrangement som er i ferd med å bli ein tradisjon i Fitjar.

 

Friluftsliv for alle er eit tilbod som Norsk Forbund for utviklingshemma arrangerer to gonger per halvår. Initiativtakar er Astrid Larsen frå Stord.

I år som i fjor i mars fekk dei til eit samarbeid med orienterings- og friidrettsgruppene i Fitjar IL, og hadde base på leikeplassen i Rossneset. 

Små og store fra nærområdet slo lag med dei som kom med buss frå Leirvik, og kosa seg med enkle orienteringsløyper, ulike aktivitetar og fiskekaker og kaffe på bål.

 


Joathan Sakseid Angeltveit. Foto: Astrid Larsen.


Dennis Michelsen og Olve Torbjørnsen. Foto: Astrid Larsen.


Dennis Michelsen. Foto: Astrid Larsen.

 


Ine Håpnes, Randi Winge og Hanne Pettersen. Foto: Astrid Larsen.

 


Godt å varme seg på bålet. Foto: Astrid Larsen.