Utsikt frå Mølle 1 nedover Blekjet. Foto: Kjetil Rydland. 

Vintereventyr i fjellet!

Det har vore reine eventyret i Fitjarfjellet dei siste dagane, og med dei siste vêrmeldingane kan me gå ei strålande tid i møte.

 

Dei som har løfta blikket litt meir enn 250 meter, har oppdaga at det er mykje snø i fjellet. Til liks med mange andre spreke fitjarbuar har me hatt gleda av snøforhold som me vanlegvis berre kan drøyma om her hos oss. Sjeldan har me sett så mykje snø oppe i «høgfjellet» på over 4-500 meter. 

Me vil på ingen måte oppfordra til rypejakt; det er sjølvsagt ikkje tillate, sjølv om Arne Devik såg ein stor flokk ryper i fjellet her om dagen. Men me vil foreslå at alle som kan krypa og gå vil nytta dette sjeldne høvet til å oppleva vintereventyret på heimebane.

Det er meldt om kaldt, fint vintervêr ei veke framover, så det er berre å smørja skiene og gjera seg klar. Kuldebølge over hele Sentral-Europa innleier ein ny periode med kaldt vintervêr.  – Vi ser ingen ende på vinteren, seier meteorolog Geir Ottar Fagerlid på www.yr.no

I fjellet ligg vatna med is og snø og freistar, men me vil på det sterkaste oppmoda om varsemd. Me minner om at me har passert Peters stol, 22. februar. Dette er første vårdagen, og blir også kalla Persokk eller Per varmestein. Det heiter seg at tele og is no tiner nedanfrå, og derfor er ikkje isen lenger trygg. Den som gjekk gjennom isen etter denne datoen, måtte berga seg sjølv. Ingen var forplikta til å hjelpa deg, det var nærmast for sjølvmord å rekna. Og den som hadde begått sjølvmord, blei ikkje graven i kristen jord, men utanfor kyrkjegarden. 

Me er mange som er gamle nok til å ha fått dette inn med barnelærdommen, men det er vel ingen som tek det heilt bokstaveleg i dag. Likevel er det lurt å vera forsiktig og ikkje freista skjebnen på dei snødekte vatna i fjellet.  

 
Men la ikkje denne åtvaringa hindra deg i å komma deg ut. Som han sa, ein av dei mest markante fjellvandrarane i bygdo. – Ein skitur heime er minst ti gonger meir verdt enn ein tur en annan stad! Om du ikkje alt er på veg ut, kan me berre seia: Prøv sjølv!

 


Utsikt over Kidnavatnet, Midtvatnet og Svartavatnet. Foto: Kjetil Rydland.


Utsikt over Botnavatnet, Klovskar og litt av Steinfjedlet. Foto: Kjetil Rydland. 
 


Mølleparken og Austevoll i det fjerne. Foto: Kjetil Rydland.  


Utsikt frå Kidno mot Mehammarsåto og Steinfjedlet i det fjerne. Foto: Kjetil Rydland.  


Utsikt frå Kidno over Kidnavatnet og Blekjet, med Austevoll i det fjerne. Foto: Kjetil Rydland.


Og her kjem sjølvaste Trond Henriksen og Jan Ove Strand i fint driv oppover mot Kidno. Foto: Kjetil Rydland. 
 


Gapahuken ligg idyllisk til i sola, og lokkar på store og små. Foto: Kjetil Rydland.