Ta opp hundeskiten!

Frå ein hundeeigar som tenkjer på andre har me fått ein klage på respektlause hundeeigarar i Rossneset.

 

Då han var ute og gjekk i snøvêret tidlegare i veka, såg han til sin store irritasjon hundeskit som låg midt i vegen. Det gjer ikkje saka betre at dette er ein sti som blir nytta akebakke, noko denne hundeeigaren sikkert er klar over, skriv klagaren.

 
Han fortel vidare at han har stått i sitt eige tun og sett på at hundar gjer frå seg medan hundeeigaren ser på, for så å gå vidare utan å ta opp skiten. 

 
– l Rossneset trivselspark er det mange stiar og vegar for både små og store turgåarar, firbeinte òg for den del, og det er jo greitt å kunne ta seg ein tur utan å tenkja på at ein bør sjekka skorne når ein kjem heim? spør innsendaren.

  
Som han påpeikar, er det eit fåtal hundeeigarar som øydelegg for så mange. Dei aller aller fleste tar opp etter hunden sin. Me bringar med dette oppmodinga vidare: Ta opp hundeskiten!