Ferjevgangar frå Sandvikvåg i morgon tidleg er innstilte. Foto: FP-arkiv/KR

Fleire innstilte ferjeavgangar

På grunn av tekniske vanskar er fleire ferjeavgangar frå Sandvikvåg torsdag føremiddag innstilte. 

 
Det er Fjord1 som melder dette på SMS.

Avgangene frå Sandvikvåg kl 10.45, kl. 12.15, kl. 13.45 og kl. 15.15 blir kansellerte på grunn av tekniske problem på eit fartøy. Det same gjeld avgangane frå Halhjem kl. 10.00, kl. 11.30, 13.00 og kl. 14.30.

Sjå Fjord1 trafikkmeldingar ferje.