God aktivitet på Fitjar Mekaniske Verksted bidrar til ei positiv utvikling på arbeidsmarknaden. Foto: FP-arkiv/KR. 

Færre arbeidsledige

Situasjonen på arbeidsmarknaden har betra seg mykje siste året, og ein av fem ledige i Hordaland har fått seg jobb.

 

I 2017 snudde utviklinga på arbeidsmarknaden i fylket vårt, og arbeidsløysa gjekk markant ned. Starten på 2018 er òg positiv, går det fram av ei pressemelding frå NAV Hordaland. Sidan januar i fjor har 2153 hordalendingar kome seg ut i jobb. 8163 heilt ledige utgjer 2,9 prosent av arbeidsstokken. 

Særskilt ungdomsinnsats 

Fungerande fylkesdirektør i NAV Hordaland, Tommy Johansen, er nøgd og trur den positive utviklinga i arbeidsmarknaden vil halda fram utover våren. 

– Det er mykje positivt å seie om tala vi no kan presentere for januar. Arbeidsløysa går ned for alle grupper: Unge og eldre, innvandrarar, og dei fleste yrkesgrupper. Størst reduksjon ser vi i aldersgruppa 25 til 29 år. Dette er vi glade for, då vi har gjort ein særskilt innsats for ungdom, seier Johansen. 

 

Fleire langtidsledige 

• Hordaland har 3064 delvis ledige, som er 809 færre enn på same tid i fjor. 


• Det er for tida 727 permitterte i NAV sine register (-47 prosent). 


• Hordaland prioriterer å få ungdom og langtidsledige inn på tiltak. Totalt sett er det 2275 
personar i tiltak (+5 prosent). 


– Vi ser ein reduksjon blant langtidsarbeidssøkjarar, men den er ikkje like kraftig som snittet til dei andre gruppene. Alle våre kontor har særskilt satsing på dei langtidsledige, som regjeringa har løyva ekstra pengar til, seier han. 
 

Industriarbeid (1144), bygg og anlegg (1163) og reiseliv og transport (845) er dei yrkesgruppene med flest ledige per januar 2018. 

 

Betring i Sunnhordland og Bergen 

Størst nedgang i arbeidsløysa utanfor Bergen finn vi denne månaden på Stord (–240 personar), Fjell (–155 personar) og Os (–129). 

– Nedgangen i arbeidsløysa er størst innan ingeniør- og IKT-fag, og bygg og anlegg og industri. I desse bransjane har nærare 1500 personar fått seg jobb det siste kalenderåret, seier Johansen. 

I Bergen kommune er det 4699 ledige. Dette er 816 personar færre enn i fjor. Fitjar hadde 40 heilt ledige, og 11 personar på tiltak. Talet heilt ledige har gått ned med 23 sidan I fjor. Med 2,4 % ligg Fitjar på snittet for resten av Sunnhordland, og eit stykke under snittet på Hordaland, som er 2,9 %.

Arbeidsløysa i Noreg var 2,6 % i januar 2018, ein nedgang på 16.389 personar (–19 %). Totalt er det 71.849 heilt ledige i landet.