Ei ubrukt lydpotte ligg til avhenting i Årskog. Foto: Arve Rydland.

Gjenstandar funne langs vegen

Arve Rydland i Fitjar kommune har teke vare på gjenstandar som er funne langs vegen, sjå nedanfor.

 

Han har teke bilete av ein del gjenstandar som er funne langs vegen.

Den eller dei som saknar desse elementa, kan ta kontakt med Teknisk bygg, Fitjar kommune i Aarskog, eller Arve Rydland på tlf. 90954947.

 


Har du mist eit hjul til bilen din?

 


… eller denne hjulkapselen?