Sokneprest Olav Johannes Oma har søkt prestestilling på Stord. Foto: FP-arkiv/Kjetil Rydland.

Sokneprest Oma på veg bort?

Både sokneprest Olav Johannes Oma og kyrkjelydsprest Fríðleif Lydersen står på søkjarlista til vikarstillinga som sokneprest på Stord.

 

På heimesida til Bjørgvin bispedømmeråd ser me at begge prestane våre har søkt på ei vikariatstilling som sokneprest i Stord. Eirik Aadland Tappel har gått inn i stilling som prostiprest, og det har blitt ledig eit treårig vikariat i Stord. Både Olav Johannes Oma og Fríðleif Lydersen står på den offentlege søkjarlista for stillingar i Vesthordland og Sunnhordland

 

Sokneprest Olav Johannes Oma fortel til Fitjarposten at han har lyst å prøva noko nytt, og at det ikkje ligg nok dramatisk bak valet om å søkja seg bort. Han minner om at han snart har vore 12 år i Fitjar, og det er ikkje uvanleg for prestar å flytta litt på seg. Oma legg til at dette er eit vikariat, og at han vil kunna halda fram å bu i prestebustaden om han får stillinga. Dermed vil han framleis vera ein del av Fitjar-bygda. Og når dei tre åra i Stord er over, vil han kunne koma tilbake til den prestestillinga han har. 

Tilsetjing vil skje onsdag 7. februar, altså om ei veke. Kyrkjeverje Harald Rydland fortel at soknerådet i Fitjar har møte same kvelden. Då reknar han med at dei veit korleis tilsetjingssaka har gått, og dei vi diskutera korleis dei vil «rigga seg i kyrkjelyden», som han uttrykkjer det. Kyrkjeverja legg til at det ikkje var nokon søkjarar til den utlyste stillinga som barne- og ungdomsprest i Fitjar med hovudansvar for trusopplæring. Men Rydland garanterer at det vil bli både gudstenester og andre kyrkjelege handlingar framover, endå om me misser ein av prestane våre.