Framleis stor aktivitet i og rundt Joker-butikken på Rydland, men no går det mot styrt avvikling. Foto: Kjetil Rydland.

Joker Rydland stengjer dørene

På ekstraordinær generalforsamling i går kveld blei det vedteke å leggja ned drifta av Joker-butikken på Rydland.

 

– Det har blitt for hardt å driva, seier Magne Skumsnes, styreleiar og dagleg leiar i butikken, me har hatt vår tid!

Han minner om at det er tre lågprisbutikkar innanfor ein avstand på 12 kilometer, og han vil ikkje lokka andre til å prøva å driva butikken vidare. På generalforsamlinga i går la han fram oversikt over drifta for dei andre eigarane. Konklusjonen blei ei styrt avvikling av drifta før påske.

Nøyaktig sluttdato er ikkje sett; inntil vidare vil dei følgja Joker-kjeda sine reglar og prisar. Elles lovar han at det ikkje blir før 20. februar. Då er det nemleg 21 år sidan Filialen Daglegvarer opna, etter at ovbygdarane hadde vore utan butikk ei tid.

Den gongen var det Magne Skumsnes saman med Harald Rydland og Nina Irene Strand som tok initiativ til å starta opp butikk igjen i tidlegare Ole Havn sin filial på Rydland. No kan det sjå ut som om det er slutt for godt, etter rundt 70 års butikkdrift på Rydland. 

– Men det blir ikkje stengt før 20. februar, seier Magne Skumsnes, for då skal me feira 21-årsdag!

Skumsnes eig sjølv bygningen på Rydland, men kva han skal bruka den til, har han ikkje fått tenkt på enno.