Meiner ølbryggeriet på Fitjar bryt forbodet mot alkoholreklame


Fitjar kommune meiner ølbryggeriet En Liten Øl publiserer ulovleg alkoholreklame på Facebook.

Det var i desember i fjor at Fitjar kommune fekk Securitas til å utføre ein kontroll av nett- og Facebook-sida til bryggeriet på Kråko i Fitjar. Her vart det avdekka brot på alkoholreklameforbodet.

Bryggeriet meiner Fitjar kommune er for strenge når det gjeld handhevinga av reklameforbodet.

– Ikkje aktiv marknadsføring

– Me avviser at bileta representerer aktiv marknadsføring av ELØ og øl. Bileta var å finne i slutten av eit bildegalleri på over 100 bilete. Interesserte Facebook-brukarar har slik måtte søke og leite ganske aktivt for å finne bileta. I dei oridnære oppslaga på Facebook har me vore bevisste på ikkje å vise øl eller flaskar, men fokusert på arrangement, opningstider og miljøbilete frå sjølve bryggeprosessen, skriv styreleiar Geir Inge Solberg.

Han meiner det er ei rekkje andre bryggeri i Norge med tilsvarande bilete på sosiale media.

– Me har i oppstartsfasen student andre bryggeri sine heimesider Facebook-profilar, der me finn at svært mange går mykje lenger i sin bildebruk enn det som kjem fram i denne saka.

Fjerna bileta

Likevel er styreleiaren samarbeidsvillig, og har fjerna bilete som kan kome på kant med lova.

– Styret tek kommunen sin kontroll til etterretning. Dei gjeldande bileta vart sletta frå Facebook umiddelbart då me tok i mot varselet frå kommunen. Me vil endre og skjerpe rutinane våre med tanke på opplæring av personell som har ansvar for sosiale media.

Det er ikkje første gong serveringsstadar på øya får kritikk for bildebruk i sosiale media. I fjor sommar fekk to serveringsstadar i Leirvik kritikk frå Stord kommune for publisering av bilete på Facebook.