MF «Vågsøy på plass i Sandvikvåg. Foto: Kjetil Rydland.

Fjord1 har overteke Austevolls-ferja

Ved årsskiftet tok Fjord1 over sambandet Husavik–Sandvikvåg og det andre sambandet til Austevoll, Hufthamar–Krokeide.

Fjord 1 tek over ei rekkje samband i Hordaland: Leirvåg–Sløvåg, Fedje–Sævrøy, Hufthamar–Krokeide, Hatvik–Venjaneset, Halhjem-Våge, Langevåg–Buavåg og altså Husavik–Sandvikvåg.  

Inntil vidare er det MF «Vågsøy» som skal trafikkera Austevolls-ferja frå Sandvikvåg. Denne ferja tar 42 bilar og er bygd i 2009. Ho har ikkje tradisjonell baug, eller «haikjeft» som enkelte av oss likte å kalla det. Derfor meiner enkelte at ferja for open til å duga på den tøffe Selbjørnsfjorden. 


MF «Vågsøy» har ikkje lukka baug som dei ferjene me er vane med. Foto: Kjetil Rydland. 

Regionleiar Tor Kristoffersen i Fjord1 seier til Fitjarposten at han trur det vil gå bra. Han legg til at dei vil ha MF «Eid» liggjande i reserve. Den kjem til våre farvatn i løpet av denne veka. Dette er ei 50-bilars ferje som liknar meir på MF «Herlaug», som Fosen-Namsos har hatt i sambandet dei to siste åra. 

Då me var om bord i MF Vågsøy» i føremiddag, var det dårleg med servering. Men etter kvart vil dei få opp automatar til kaffi og truleg svele.

– Me vil testa oss fram til kva som høver best, seier regionleiar Kristoffersen til Fitjarposten. 

Når me kjem ut i mai, vil truleg «Vågsøy» ha gjort jobben sin her hos oss. Då er nemleg den nye MF «Husavik» ferdig og klar til å trafikkera sambandet. Dette er ei splitter ny elferje på 38 personbileiningar, som i desse dagar blir bygd ferdig på Havyard i Leirvik i Sogn.

Tor Kristoffersen reknar med at overgangen til elferje vil gå greitt. Det trengst nye lade- og fortøyningsarrangement på begge sider av fjorden, med det er ein overkomeleg jobb. 

Avgangstidene for ferja frå Sandvikvåg finn du på denne linken til Fjord1. Rutene vil truleg gjelda for heile året 2018, seier Kristoffersen i Fjord1 til slutt. 


MF «Herlaug» seglar ut frå Sandvikvåg. Foto: Kjetil Rydland.