Vegen Rimbareid-Vik er asfaltert, og det er kome gatelys. Det er difor ikkje lenger naudsynt med ekstra skyss grunna farleg skuleveg.
Foto: FP-arkiv/KR

Slutt på ekstraskyssen

Den ekstra skuleskyssen i samband med utbygginga på vegen Rimbareid – Vik tek slutt ved nyttår.

Slik skriv Fitjar kommune det på heimesida si: 

«All skyss grunna farleg skuleveg for elevane frå Vik og Hungersdalen utgår med verknad frå 01.01.2018. Det same gjeld for dei som no har fått skyss over Vikaleite og langs FV 75 Øvrebygda. Vegen vert asfalteret før jul og lysanlegget skal være ferdig og kobla på innen 02.1.2018, og ein tek sikte på normal trafikk uten ekstratiltak frå denne datoen.»

At vegen no er asfaltert, og veglys er kome på plass, kan du lesa her.