Kyrkjekontoret er ikkje bemanna i romjula

I romjula er ikkje kyrkjekontoret bemanna. Men du får kontakt med prest og kyrkjeverje om du treng det.

– Treng kontakt med oss kan du ringe kyrkjeverje Harald Rydland, på tlf. 913 47 802 eller sokneprest Olav Oma på tlf. 906 38 825.

Me vil nytta høve til å ynskje dykk alle ei god jul og eit godt nytt år!, heiter et på kyrkja si nettside.