Kinogeneral Ole Bergesen er optimistisk for året. Arkivfoto

 Ole Bergesen ynskjer velkomen til ny kino på nyåret! Foto FKIB-arkiv.

Fitjar får eigen kino!

Drifta kan vera i gang rett etter nyttår.

 

Kommunestyret løyvde i går kr. 450.000 i investeringsmidlar til nytt kinoutstyr i kultursalen i FKIB.

I mange år har Norsk Bygdekino hatt framsyningar i kultursalen annankvar søndag. Det tilbodet er ikkje godt nok. Dagleg leiar på FKIB, Ole Bergesen, fortel til Fitjarposten at besøkstala har minka. I toppåret 2013 hadde dei 2.400 gjester, i 2016 var talet redusert til 1.400, og 2017 ser ut til å verta endå svakare. Kostnadene med ordninga er så store at drifta går med tap. Då kom valet: Satsa på eiga drift eller leggja ned. Valet vart å satsa på eiga drift med moderne utstyr. Det kan gi eit positivt tilskot til drifta, og ein kan ha premierar på rett dato, syna nye filmar og ha inntil to framsyningar i veka. Fredag og søndag er dei aktuelle dagane. Tidlegare har ein måtta venta fleire dagar på å få sjå premierefilmar. 

No vert det kjøpt ein nesten ny projektor, svært lyssterk, det vert installert nytt billettsystem der publikum kan kjøpa billettar på nett, og kiosken vert oppdatert. Utstyret kan takast i bruk rett over nyttår. 

Eit landsgjennomsnitt seier at kvar innbyggjar har to kinobesøk i året. Tala for Stord og Bømlo syner at dei ligg i overkant av dette. Fitjar kan då ha eit potensiale på over 6.000 kinogjester i året. Ole Bergesen ser fram til å koma i gang, og ynskjer bygdefolket velkomne til det nye tilbodet!