Aspirant Imre Havn er berre ni år, men hadde laga ei imponerande gjennomarbeidd oppgåve om krabbefiske. Foto: Kjetil Rydland.

Flotte 4H-oppgåver på årsfesten

Som vanleg blei gymsalen på skulen fylt til siste stol då Øvrebygda 4H inviterte til den tradisjonelle haustfesten sin i går.

 

No har det vore tradisjon i 39 år at ovbygdarane møtest til haustfest i 4H, etter at klubben blei skipa i 1978. I år var slett ikkje noko unnatak. Heile 133 små og store møtte opp til gårsdagens haustfest, der ungdommane fekk vist fram kva dei har arbeidd med siste året.

Medlemmene stilte, tradisjonen tru, opp prosjektoppgåvene sine, som gav prov på god aktivitet gjennom året som har gått. Blant oppgåvene fann me bl.a. sying, baking, matlaging, handball, hund, friluftsliv, motocross og krabbefiske. Mange av oppgåvene viste at det må det har vore arbeidd grundig gjennom heile året!


Elisabet R. Sæbø viser fram prosjektet sitt, «Ut på tur» til Selma Andresen. Foto: Kjetil Rydland.

Ei av dei dei som imponerte mest, var Imre Havn si oppgåve om krabbefiske. Han er berre ni år og miniaspirant, men oppgåva hans var skikkeleg gjennomarbeidd. Og han hadde med seg levande krabbe i ei skål med vatn! Han stilte ut ein del ulike skal av klør og føter. Han har nok ein viss fordel av at farfar heiter Knut Ingar Havn, men det var tydeleg at han hadde gjort skikkeleg ein skikkeleg jobb sjølv.

Dei to gutane Adrian Vik og Hallstein Sæterbø har hatt motocross til prosjektoppgåve. Adrian var ikkje komen då me inspiserte oppgåvene; han var nemleg på løp i Hustrudalen. Han debuterte i Vikedal for eit par veker sidan, og er allereie i full gang som konkurransekjørar. Me reknar med at Hallstein Sæterbø og kjem i gang snart. Han viste stolt fram sykkelen sin, og var heilt klar på at han skal kjøra. – Eg har lyst! seier han til faren, Sverre Sæterbø.

Leiar i Øvrebygda 4H, Isabell Rydland, leidde festen med stødig hand, saman med minst like stødige Victoria Malene Maraas. Dei nytta høvet til å takka klubbrådgjevar Ida Marlen Havn med både blomar og mange rosande ord. Høgst velfortent. Styret i 4H består i tillegg til dei to som er nemnde ovanfor, av Angelica Lundal, Isabel Skumsnes, Alexandra B. Maraas, Katharina Skumsnes og Ingvild de Fine Olsen.

Ved hjelp av PC og prosjektør gjekk sekretær Katharina Skumsnes gjennom årsmeldinga. Den viste som vanleg ein mangslungen aktivitet. I år reiste ein god del av dei yngste til Lundarstøl på leir, fordi den planlagde distriktsleiren for Sunnhordland blei avlyst. Ein gjeng på seks litt større ungdommar reiste til Kinsarvik på fylkesleir. Og framleis er juletresalet ved Joker Rydland eit kjekt inntektsbringande tiltak.

Før det blei servering av middag, kaffi og kaker, underheldt 4H-medlemmene med song, dans og sketsjar. Det er heilt tydeleg at klubbaktiviteten gir ungdommane nyttig trening i å opptre utan å la seg hemma av for mykje nervøsitet. Etter matøkta blei det basar, og mange gevinstar blei delte ut.

Frå Fitjar kommune helsa kultursjef Bente Bjelland. Ho la ikkje skjul på at ho alltid synest det alltid er like kjekt å vera på besøk hos Øvrebygda 4H. – Dette må vera noko av det beste som finst av ungdomsarbeid på Øyo, sa kultursjefen. Ho delte ut 4H-merka, aspirantmerke til ni-, ti, og elleveåringane, og dei litt eldre fekk bronse- sølv- og gullmerke. Helene Volden de Fine er 17 år og eldst i Øvrebygda 4H i år. Ho fekk utdelt fagskjold i gull.

Styremedlem Karen E. Sæbø helsa frå Fitjar Bondelag. Ho lova 4H-klubben ei høveleg gåve frå Bondelaget. Leiar Brit Padøy helsa frå Fitjar Bygdekvinnelag og lova dei eit gåvekort på Joker før julemøtet. .

No går klubben inn i sitt 40. år som ein av dei beste 4H-klubbane i mils omkrins. Me er imponerte over aktiveteten og ser allereie fram til den 40. årsfesten. Det same kan både store og små i Øvrebygda gjera. Dei har mange aspirantar som kjem opp, og Øvrebygda 4H kan nok sjå framtida lyst i møte.

 


Tolv år gamle Hallstein Sæterbø har motocross som prosjektoppgåve, her på sykkelen sin, ein Yamaha 85 ccm. Foto: Kjetil Rydland.

 


Leiar Isabell Rydland og styremedlem Victoria Maraas nyttar høvet til å takka klubbrådgjevar Ida Marlen Havn for innsatsen i 4H. Foto: Kjetil Rydland.

 


Medlemmene underheldt forsamlinga med eit variert program, her dansar dei «La Bomba». Foto: Kjetil Rydland.

 

 

gli steroidi