Sigurd André Maraas fann tonen med dei andre politikarane. Foto: Kjetil Rydland.

FrP – for folk flest!

Frontfiguren i Fitjar Framstegsparti, Sigurd André Maraas, veit vel korfor me bør røysta FrP.

 

Formannskapsmedlem og lokallagsleiar Sigurd André Maraas hadde vanskar med å begrensa seg då me bad om tre gode grunnar til å stemma Framstegspartiet, så me utvida under tvil til fire punkt:

1) – Fortsatt auka satsing på samferdsel – redusera etterslepet på veg og bane.

2) – Restriktiv og realistisk innvandringspolitikk. Eg er fornøgd med innvandringsministeren.

3) – Lovfesta forbod mot eigedomsskatt!

4) – Fortsatt satsing på eldreomsorg.