Foto: Kjetil Rydland

Tankbil velta ved Dåfjorden

– Fv. 545 er stengt i begge retningar 200 m nord for avkøyring Dåfjordvegen etter at ein tankbil velta ved avkøyrsla til Dåfjorden.

– Naudetatane har vore på plassen, og ein , og ein Tungbergar erkomen frå Haugesund.

Inntil vidare er det omkøyring via E39.

Politiet meldte at tankbilen var lasta med sand, at førar og passasjer varr ute av bilen og framstod som uskadde. Dei meldte og om diesellekkasje. Dei er no stoppa, og det skal ikkje vera fåre for forureining. Årsaka til veltinga veit ein enno ikkje noko om.

Foto: Politiet.

Siste:

– Tungbergaren har no fått retta opp tankbilen. Han står no i eitt felt, og vegen er såleis opna i det andre. Manuell dirigering.