M/S «Elieser 6» til Fitjar

Betelskipet Elieser 6 kjem til Fitjar førstkomande torsdag. Det vert møte om bord kl 19.00.

Det er etter kvart blitt ein tradisjon at Betelskipet kjem til Fitjar om våren. Slik og i år.

Torsdag kveld er du velkomen om bord, både til møte og sosial samling.

Det vert andakt ved misjonssekretær Truls Nygaard og song av Håkon C. Hartvedt. Mannskapet vil og delta.

Enkel servering, og ein minibasar vil du og få med deg.

(Annonse)