Hege Vikanes Risnes (t.v.), Andrine Westerheim blir instruert i hjartekompresjon av «lærar› Emma Aleksandersen. Foto: Håkon C. Hartvedt

Kjekt og meiningsfylt

Fitjar vgs valde i år å leggje eit stort tverrfagleg prosjekt om førstehjelp, over tre dagar, den siste skuleveka før ferien. Det likte elevane me snakka med. – Både kjekt og viktig, syntest dei.

Ikkje rart det. Dei lærte mellom anna livredning. Innblåsing og hjartekompresjon. Slik kan dei koma til å redde liv.

Assisterande rektor Dan Torbjørnsen fortel då og til fitjarposten.no at dei gjer dette for å halda fagleg fokus så lenge som mogleg, samstundes som førstehjelp er viktig vidare for elevane, uansett om dei er ferdig på skulen eller skal vidare i lære eller på skule. 

120 deltakarar
Alle elevane på avdeling helse & oppvekst er med i prosjektet, det vil seie om lag 120 elevar. Dei er fordelt på tvers av klassar, både VG1 og VG2. Dermed kan våre VG2-elevar overføre den kunnskapen dei har tileigna seg til VG1-elevane. Samstundes får VG1-elevane eit godt inntrykk av korleis dei jobbar på barne- og ungdom og helsefagarbeidar. 

Alle lærarar som har klassane, det vere seg programfaglærarar (i helsefaga), og fellesfaglærarar, er med i prosjektet. Dette og fordi temaet er universelt, førstehjelp kan me ha bruk for i alle samanhengar. 

Praksis
Prosjektet starta på tysdag, fortsette i dag og vert avslutta i morgon, torsdag. I går fekk dei undervisning av Johan Nilsen frå Fitjar Brannvesen, og tid til å førebu sin del av prosjektet. I dag var så halvparten av dei «lærarar» onsdag medan resten er «elevar». I morgon byter dei så  roller. 

 

Les meir om livreddande førstehjelp her.