Der skogsvegen startar, er det sett opp skilt med kart og skildring av vegen rundt. Foto: Kjetil Rydland.

Tur på slutten av vinterferien?

Om du er lei av VM på ski og treng ein luftetur i helga, foreslår me ein fin trasé som friluftsfolk i Dåfjorden har merkt langs skogsvegen til Svartasmoget og Skaravågen og tilbake.

Turen startar på høgda rett før du kjem til skulen. Om du er observant, kan du få med deg demninga ved utløpet av Langavatnet, det største vatnet i området. Den ligg litt til venstre for skogsvegen, og er lett å finna. Denne muren kan vera 200 år gamal, og blei brukt til å demma opp vassreservoaret til Tislavollssaga, som var i drift frå andre halvdel av 1700-talet til rundt 1880.

Den merkte turen går forbi Longavatnet, Larstjødno, Svartasmoget og Skaravågen, og den gule mannen står ved utløpet av Longavatnet, vassreservoaret til Tislavollssaga, som var i drift nesten heile 1800-talet. 

Ifølgje Arne Tislavoll blei Tislavollssaga bygd av Nils Larsen Rydland, som overtok halve Tislavoll i 1737, og gifte seg med Ranveig Rasmusdotter Hovstad.

Tislavollsmannen demde opp Longavatnet, slik at dei fekk eit ganske stort vassreservoar. Såleis hadde dei nok vatn til å driva oppgangssaga nede ved sjøen. Muren ved enden av Longavatnet er ganske imponerande, 6-8 meter lang og rundt halvannan meter høg. Dette er ein 60 cm brei kistemur som er jamn på begge sider, og innvendig var det truleg rom til å stappa ned jord, leire og torv som tettemasse.

Den gamle kistemuren ved utløpet av Longavatnet, i bakgrunnen skimtar me Svartasmoget. Foto: Kjetil Rydland. 

Tilbake på skogsvegen, etter ein avstikkar til Longavatnet, følgjer du skogsvegen forbi Straumhaugtjødno, der det er sett opp bord til rasteplass, og vidare til du møter bilvegen til Svartasmoget. Så følgjer du bilvegen nesten til Svartasmoget, før du følgjer merking mot Skaravågen. Då er du snart til Westerheim, og kan følgja bilvegen forbi Selevik skule tilbake til bilen.

Ein tur på to-tre timar, alt etter dagsform og interesse for kulturminne og dyreliv. God tur!

Rasteplass ved Straumhaugtjødno. Foto: Kjetil Rydland. 

 

Utsikt mot Tveitafjellet, frå bilvegen til Svartasmoget. Foto: Kjetil Rydland.

 

Larstjødno, rett sør for Svartasmoget. Foto: Kjetil Rydland.

 

Skaravågen. Foto: Kjetil Rydland.