Nøklar på avvegar

Har nokon funne nøklane mine? spør ein av våre lesarar.

Det er fleire nøklar på ein kort kjettingstubb. Nøklane vart mista i området Havnahuset – Kulturhuset – Rema i går.

Veit du noko om nøklane kan du ringje Runar på mobil: 482 73 234 eller fitjarposten på 481 51 491.