Inviterer til ope møte om Årskog Næringsområde

Fitjar kommune inviterer grunneigarar og andre til ope møte i samband med at ein er i gang med ny reguleringsplan for næringsområdet på Årskog.

Under møtet som finn stad på Fitjar Fjordhotell 31. januar kl 18.00 – 20.00, vil Plan Vest snakke om reguleringsplanen, Atheno vil ta for seg kva mogelegheiter ein kan ha i området og rådmann Atle Tornes vil gje eit historisk tilbakeblikk.

Har du idear og innspel før møtet kan desse sendast (helst skriftleg) til Berit Haga hos plan Vest. E-post: Haga@planvest.no

Les meir her.