Tett skodde i Sandvikvåg i dag. Foto: Kjetil Rydland.

Skodda skaper problem for ferja

Det må påreknast forseinkingar i sambandet Halhjem-Sandvikvåg i dag.

Årsaka er tjukk skodde, melder Fjord1.