Dei aktive i Fitjar Idrettslag har mykje å jubla for. Arkivfoto Fitjarposten.

Grasrotmidlar til lag og organisasjonar i Fitjar

Grasrotandelen gav mykje pengar til det frivillige arbeidet i Fitjar, og som vanleg var det Fitjar Idrettslag som fekk mest; dei fekk over 96 000 kroner.

 

Til saman fekk lag og organisasjonar i Fitjar vel 225 000 kroner av Grasrotandelen hos Norsk Tipping i 2016.

 

Fitjar Idrettslag klart størst

Ikkje uventa er det Fitjar Idrettslag med sine nesten 800 medlemmer som er den store vinnaren i Fitjar når grasrotmidlane for 2016 blir talde opp. Det klart største laget i Fitjar har åleine 96 000 kroner frå Grasrotandelen til Norsk Tipping, etter at 223 spelarar var valt å setja Fitjar IL som mottakar av fem prosent av speleinnsatsen sin hos tippeselskapet på Hamar.

Dagleg leiar i Fitjar Idrettslag, Ole Bergesen, seier desse pengane kjem godt med. Dei er ikkje øyremerkte, men går til drifta av laget. Andre som har mykje å gle seg over når dei ser tala frå Norsk Tipping, er Fitjar Skyttarlag og Fitjar Skulekorps; desse organisajonane får vel 27 000 kroner kvar.

Grasrotmottakarane i Fitjar og i andre kommunar

Kor mykje pengar grasrotmottakarane i Fitjar og i nabokommunane våre – og i resten av landet – fekk i 2016, finn du på denne sida hos Norsk Tipping. Her kan du lasta ned og opna ei Excel-fil med informasjon om grasrotmidlane i hele landet.
Grasrotandelen for hele 2016 totalt og per fylke (last ned/åpne excel-fil).


Halvparten av kundane hos Norsk Tipping er grasrotgivarar

Ordninga med Grasrotandelen blei innført 1. mars 2009. Til saman blei det spelt inn 448 millionar kroner til om lag 25 000 norske lag og organisasjonar i 2016. I løpet av fjoråret blei det for første gong registrert meir enn ein million grasrotgjevarar. Men det er framleis potensial til å auka Grasrotandelen, for nesten to millionar menneske spelte hos Norsk Tipping i 2016. Det er altså nesten ein million moglege grasrotgivarar der ute.

 

Det kostar ingen ting å vera grasrotgivar. Spela du kjøper kostar nøyaktig det same, men fem prosent av innsatsen går direkte til den grasrotmottakeren du vel å støtta. Ved å registrera deg som grasrotgjevar kan du som Norsk Tipping-kunde gi fem prosent av innsatsen din vidare til ein organisasjon som du vel sjølv. Du kan gå inn på denne sida hos Norsk Tipping, og søkjer du på FITJAR, finn du 15 mogelege mottakarar av tippepengane dine.