På fv 545 kom det ei rekkje nye veglys i fjor. Foto: Kjetil Rydland.

Meld frå om defekte veglys

Veglys er best når dei lyser, og me har snakka med ordføraren om kor du kan melda frå om defekte veglys.

Dei siste åra har fitjarbuen blitt velsigna med ei rekkje nye veglys.

Av og til høyrer med om veglys som ikkje er i orden, og til liks med publikum har me lurt på kor me skal venda oss for å få dei i orden.

Derfor har me snakka med ordførar Wenche Tislevoll, som har gitt oss dette klåre svaret: 

 – Defekte gateljos kan meldast Fitjar kommune – kundetorget – tlf. 534 58 500

eller via mail: fitjar@fitjar.kommune.no