Illustrasjonsfoto: Håkon C. Hartvedt

Billegare straum

Kjekk nyårspresang frå Fitjar Kraftlag.

Fitjar Kraftlag SA kom med følgjande hyggelege melding på sms i dag:

«Godt nytt år! Me set ned kraftprisen frå 24.01.2017 til 43,90 øre/kWh.»

Når Fitjar kraftlag no varslar endringer på sms er det fordi det er kome krav om det etter at Energi Norge og Forbrukarombodet er samde om endringar i standardvilkår mellom forbrukarar og leverandørar.

Heile avtalen dei imellom kan du lese nedanfor. Målet er å gjere straummarknaden enklare for kundane.

Avtalen
Her er avtalen, slik det er skrive på EnergiNorge si nettside:

«Energi Norge og Forbrukerombudet er enige om endringer i standardvilkår for strømavtaler mellom forbrukere og kraftleverandører.

De nye vilkårene er bedre for forbrukerne på flere områder:

•Alle strømkundene skal nå få direkte varsel på e-post, SMS eller liknende dersom leverandøren endrer strømprisen, eller gjør andre endringer i strømavtalen.

•For kunder som ønsker å gå ut av fastprisavtaler eller avtaler med bindingstid, skal det nå stå klart og tydelig i vilkårene hvordan selskapet beregner hvor mye kunden må betale for dette.

•Betalingsvilkår skal stå klart og tydelig i avtalen. Dette er spesielt viktig i avtaler med forskuddsbetaling. Modellen for beregning av hvor mye selskapet kan kreve i forskuddsbetaling, skal følge forskriften som er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat.

•Kunder på fastprisavtaler og andre avtaler som løper ut etter en viss tid, skal slippe å bli overført til dyr «ventestrøm» fra nettselskapet.

Enklere avtaler for alle parter
Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge mener endringene bidrar til enklere og mer rasjonelle avtaler både for strømkundene og leverandørene.

– For eksempel kan avtaler som går ut videreføres på spotpris med et fast tillegg. Det er mer gunstig både for kundene og for leverandørene. I tillegg har vi fått klare regler for hva kundene må betale ved brudd på bindingstiden, sier Ulseth.

Kan hindre tvister
– De oppdaterte vilkårene vil gjøre det klarere for forbrukerne hva slags vilkår som gjelder ved kjøp av strøm. De vil også sikre at forbrukerne får varsel om endringer i priser og vilkår, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug, og legger til:

– Vi håper dette kan styrke strømmarkedene og bidra til å hindre tvister mellom forbrukere og strømselskap i framtiden.

Strømselskapene skal ta de nye standardvilkårene i bruk snarest mulig, og senest innen 1. januar 2017.»

ciclo esteroides