Kjettingar var vanlege og nødvendige på 1960-talet. Foto: Kjetil Rydland.

Køyrer du på vinterdekk?

Å vera skodd for føret om vinteren vil i praksis seia å ha vinterdekk med eller utan piggar, men slik har det ikkje alltid vore. Det kjem tydeleg fram i ein avisartikkel frå tidleg på 1960-talet.

 

Avisartikkelen me siktar til, stod på trykk i «HSD-posten» i november 1962, men han stod først i «Bergens Tidende» vinteren før. Me tar med nokre sitat som viser at synet på vinterdekk har endra seg radikalt. Men me ser òg at enkelte grunnreglar om forsvarleg bilkøyring er nøyaktig dei same.

«Spesialdekker for vinterføre, eller som det med et feilaktig uttrykk heter – vinterdekker – , synes å ha blitt litt av en motesak for mange bilister. Selv erfarne folk som skulle vite bedre, kjører rundt med vinterdekker, og resultatet blir svært ofte det samme for dem som for nybegynneren: usikker kjøring på det føre vi vanligvis har her på våre kanter vinters dag …

Vinterkjøring krever aktsomhet
Kjøring på vinterføre stiller store krav til alle trafikanters aktsomhet og forsiktighet, og den stiller særlige krav til kjøreteknikken …

Kjettinger det sikreste
Amerikanerne har også drevet forsøk med forskjellige dekktyper og med kjettinger for å måle deres verdi som sikringstiltak under kjøring på glatt føre. Forsøkene viser tydelig at på glatte veier vil de forskjellige spesialdekk være av liten verdi. … viser kjettinger seg å være det beste.

… Vi kan oppsummere resultatene fra de amerikanske forsøkene i følgende gode råd for vinterkjøring:

1. Bli klar over hvordan friksjonsforholdene på vegen er.
2. Avpass hastigheten etter veg- og føreforholdene.
3. Hold frontruten og de øvrige ruter så rene og klare som mulig.
4. Bruk kjettinger på snø- og isdekket veg.
5. Ikke lås hjulene under bremsing.
6. Ligg i tilstrekkelig avstand bak andre kjøretøyer.»

 

Avpass farten!

Mangeårig yrkessjåfør Ole Vidar Helland smiler litt når han blir presentert for den 55 år gamle artikkelen.

Men han minner om at ingen dekk kan kompensera for vanskeleg underlag slik at du kan køyra like fort uansett kor glatt det er.

Framleis gjeld punktet i Vegtrafikklova om å avpassa farten etter forholda, seier han. I § 6 om fartsregler heiter det:

«Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre … «

 

 


Denne kjettingtonga er eit spesialverktøy for å justera kjettingane. Foto: Kjetil Rydland.