Fitjar ad hoc skapte julestemning på låven til Lars Ove Rimmereid. Bak f.v. Per Egil Larsen, Sverre Fangel Brekke, Heine Helland, Hans Kobberstad og Harald Rydland. Framme: Arve Rydland, Silje Rydland og Gurid Refvik. Foto: Kjetil Rydland.

Skapte julestemning på låven

Det blei gode pengar til Frelsesarmeen si julegryte og mykje god julestemning til dei mange frammøtte på låven til Lars Ove Rimmereid laurdag kveld.

Godt over 100 stemningshungrige følgde lysløypa frå Rimbareid skule gjennom tunet til Helga og Rune Rimmereid på nabogarden, før dei kom fram til den spesielle julekonserten. På låven til Lars Ove stod blide damer frå Fitjar Bygdekvinnelg og serverte peparkaker og varm gløgg.

Ved avlessarvogna og høyballane på låven hadde Fitjar ad hoc ensemble rigga seg til med scene, akkurat som i fjor. Og på låvegolvet var det sett opp benker til over hundre gjester. Etter det me kunne sjå, blei det nesten fullt, og møtelyden blei på ingen måte skuffa.


Elin Korneliussen smilte om kapp med tre andre bygdekvinner medan ho skjenkte i gløgg til gjestene. Foto: Kjetil Rydland.

Det hadde dei heller ingen grunn til. Dei tre lokale songfuglane våre Gurid Refvik, Silje Rydland og Arve Rydland har gledd sambygdingane sine i mange år. Og denne råkalde kvelden varma dei eit takksamt publikum med god støtte frå Per Egil Larsen på gitar, Sverre Fangel Brekke på slagverk, Heine B. Helland på bassgitar, Hans Kobberstad på fele, og sist, men ikkje mist, kapellmeister og «høykommissær» Harald Rydland på trøorgel og ymse andre tangentinstrument. 

På det varierte programmet hadde dei julesongar frå Noreg, Sverige, Finland og Amerika, både dei vare og alvorlege, og dei meir lette og friske. Her var noko for ein kvar smak, men eit absolutt høgdepunkt var nok Arve Rydland si tolking av Finlands mest populære julesong. Teksten til Julvisa er skriven av Zacharias Topelius, og tonen av den finske nasjonalkomponisten Jean Siebelius. På norsk har songen fått tittelen Gjev ikkje glans og gull og prakt.

På menyen stod elles velkjende julesongar som White Christmas, Home for Christmas, Himmel på jord, Mitt hjerte alltid vanker blant mange andre kjende og kjære. Alle eigna til å lokka fram julestemninga. Det same var naturlegvis også allsongen med Det lyser i stille grender, Musevisa og Julekveldsvisa. Og mange fleire songar, som alle var med og sette oss i den rette førjulsstemninga.

Sigrid Fangel leia programmet saman med kapellmeister og «høykommissær» Harald Rydland, som såg ut til å trivast svært godt blant høyballane til bondekollegaen sin på Rimbareid. Mellom songane las Sigrid Fangel Esmeraldas ventevers av Peter Svalheim; her er det eitt vers for kvar dag i adventstida. Den sjølvutnemnde «høykommisæren» krydra programmet med lune og humoristiske kommentarar som fekk fram smilet hos publikum. 

 


«Høykommissær» og kapellmeister Harald Rydland leia konserten saman med Sigrid Fangel. Foto: Kjetil Rydland.


Hans Kobberstad imponerte med fela si, og ikkje minst med denne fine nisselua. Foto: Kjetil Rydland.

 

Dei gode kommentarane sat òg laust blant det takknemlege publikummet. – No må eg visst slå ut jordfeilbrytaren, kommenterte husvert Lars Ove Rimmereid då fleire kasta seg ut i dansen på låvegolvet, til den svenske songen Julpolska. Han gjorde ikkje alvor av trugsmålet, og me kan stadfesta at alt gjekk sømeleg for seg.

Både husvert Lars Ove Rimmereid og kona Marie, og den eldre garde i tunet, Solveig og Olav Rimmereid, hausta velfortent takk for at dei stilte låven sin til disposisjon for dette spesielle førjustreffet. Det er ein takk me meir enn gjerne stemmer i. Det var nok dei best kledde som fekk mest å gle seg over, men dette er eit tiltak me gjerne ser for oss som ein god førjulstradisjon i Fitjar.

Som dei sa, fleire av dei me slo følgje med ut i den mørke og kalde førjulsnatta: – Eit tiltak som virkar samlande og høver for alle!


Bjørg Nesbø med tre forventningsfulle barnebarn på jakt etter julestemning, f.v. Mailene Helland, Simone Drivenes Helland og Elisabeth Hovland Helland. Foto: Kjetil Rydland.

Terje M. Koløen frå Frelsesarmeen kom og overtok pengeskrinet då folket trekte ut i den råkalde førjulsnatta. Den pene pengesummen på rundt 10 000 kroner varma hjarta til den ivrige frelsessoldaten. Han fortel til lokalavisa at pengane går uavkorta til å hjelpa folk som treng det. Frelsesarmeen kjøper mat for pengane, og han nyttar i same andedraget høvet til å takka Odd Larsen i Spar Fitjar for at dei har sponsa Frelsesarmeen med brød no i desember.