Blide juletreseljarar på Rydland. Foto: Kjetil Rydland.

4H sel juetre i år òg

Øvrebygda 4H held oppe tradisjonen, og har opna juletresalet i lavvoen ved Joker-butikken på Rydland.

Eit av dei sikraste teikna på at jula nærmar seg, er at Øvrebygda 4H sel juetre på Rydland. Laurdag føremiddag møtte me ein flokk unge, men svært ivrige juletreseljarar ved Joker-butikken.


Katarina B. Maraas og Maren Rydland pakkar juletre. Foto: Kjetil Rydland.

I dag var det Katarina B. Marass, Maren Rydland, Lorentze Waage, Mia Grimen og Kajsa Joelsson som baud fram juletre til kjøpelystne kundar. For det meste er det edelgran i ymse fasongar, i tillegg til in del vanleg norsk gran.


Servicen er god, Katarina B. Maraas og Maren Rydland får edelgrana på plass i bilen. Foto: Kjetil Rydland.

Dei dyraste er dei største edelgranene, som kostar 600 kr per tre, men dei fleste edelgranene går for 520 kroner. Vanleg gran er litt billigare. Prisen inkluderer ein vaffel og kakao. Eit tilbod me sjølvsagt nytta oss av då me handla med dei driftige, unge seljarane.

Katarina B. Maraas og Maren Rydland hadde god tek med pakkemaskinen, og hjelpte til med å få juletreet på plass i bilen. Skikkeleg service! Og inne i lavvoen tok Lorentze Waage imot betaling, på kortautomat. 


Lorentze Waage tek imot betaling og serverer vaflar i lavvoen. Foto: Kjetil Rydland.

Øvrebygda 4H reknar med å ha butikken open i morgon, søndag, ettermiddag, dei timane Joker-butikken er open. Og så vil dei halda ope måndag, tysdag og onsdag ettermiddag. Dersom dei har fleire tre igjen, vil dei møta opp igjen torsdag òg. 

Juletresalet er ei av dei viktigfaste inntektskjelene til 4H-klubben, og eit høgdepunkt for medlemmene. Det er kjekt å selja juletre!