Fitjar Skulekorps. Foto: FP-arkiv/HCH

Gode pengar til korpsa

Både Fitjar Skulekorps og Fitjar Musikklag får gode pengar i momsrefusjon. Det går fram av ein mail frå NMF Hordaland.

Mest får Fitja Skulekorps som kan gle seg over kr 42 368,- ekstra i korpskassa. Musikklaget får kr 11420,-

Her er heile lista for Hordaland:

 

    Søknadsbeløp Søkn. Etter forenklet modell Etter avkortning Til utbetaling
Alliansekorpset Arna #REF! 128999  9 030  6 894  6 825
Alversund Musikklag #REF! 246143  17 230  13 154  13 022
Alversund Skulemusikkorps #REF! 283887  19 872  15 171  15 019
Alvøens Musikkforening #REF! 425280  29 770  22 727  22 500
Arna Skulemusikklag #REF! 410474  28 733  21 936  21 716
Arne Musikforening #REF! 721608  50 513  38 562  38 177
Askøy Brass Band #REF! 726047  50 823  38 800  38 412
Austevoll Brass #REF! 211158  14 781  11 284  11 171
Austrheim Skulekorps #REF! 137763  9 643  7 362  7 288
Bergen Brandkorps Musikkorps #REF! 653153  45 721  34 904  34 555
Bergen Brass Band #REF! 912927  63 905  48 786  48 299
Bergen Embouchure Ensemble #REF! 110014  7 701  5 879  5 820
Bergens Musik Corps #REF! 251092  17 576  13 418  13 284
Bømlo Janitsjar #REF! 420396  29 428  22 466  22 241
Bømlo Skulekorps #REF! 331371  23 196  17 708  17 531
Bønes Skolekorps #REF! 542080  37 946  28 969  28 679
Dale Musikkforening #REF! 504676  35 327  26 970  26 700
Damsgård Skoles Musikkorps #REF! 467319  32 712  24 973  24 724
Davanger Skolekorps #REF! 11133  779  595  589
Dragefjellets Musikkorps #REF! 555941  38 916  29 709  29 412
Eikanger-Bjørsvik M. Lag #REF! 2287239  160 107  122 229  121 007
Eikelandsfjorden Musikklag #REF! 192166  13 452  10 269  10 167
Eikelandsosen Skulem.Lag #REF! 327784  22 945  17 517  17 341
Erdal Janitsjar #REF! 222507  15 575  11 891  11 772
Erdal Skoles Musikkorps #REF! 459276  32 149  24 544  24 298
Etne Musikklag #REF! 273473  19 143  14 614  14 468
Etne Skulekorps #REF! 638852  44 720  34 140  33 799
Evanger Musikklag #REF! 138739  9 712  7 414  7 340
Fana Musikklag #REF! 617464  43 222  32 997  32 667
Fitjar Musikklag #REF! 215855  15 110  11 535  11 420
Fitjar Skulekorps #REF! 800834  56 058  42 796  42 368
Fjell Brass #REF! 264888  18 542  14 155  14 014
Flesland Musikklag #REF! 431475  30 203  23 058  22 827
Florvåg Skoles Musikkorps #REF! 324966  22 748  17 366  17 192
Follesø Musikklag #REF! 412000  28 840  22 017  21 797
Fortunens Musikkorps Bergen #REF! 175021  12 251  9 353  9 260
Fridalen Skoles M.Korps #REF! 409063  28 634  21 860  21 642
Førde Skulemusikkorps #REF! 313209  21 925  16 738  16 570
Garnes Skulekorps #REF! 238494  16 695  12 745  12 618
Hanøy Skoles Musikkorps #REF! 60691  4 248  3 243  3 211
Haugland Skole Musikkorps #REF! 1215945  85 116  64 980  64 330
Haugland Skulekorps #REF! 157654  11 036  8 425  8 341
Haukeland/Kronstad Skolekorps #REF! 576334  40 343  30 799  30 491
Haukås Musikklag #REF! 455706  31 899  24 353  24 109
Haukås Skolemusikk #REF! 211846  14 829  11 321  11 208
Haus Musikklag #REF! 143227  10 026  7 654  7 577
Haus Skulemusikklag #REF! 206132  14 429  11 016  10 905
Hellen Skoles M. Korps #REF! 354227  24 796  18 930  18 740
Herand Musikklag #REF! 61782  4 325  3 302  3 269
Hetlevik Musikklag #REF! 212069  14 845  11 333  11 220
Hetlevik Skolekorps #REF! 549352  38 455  29 357  29 064
Hillestveit Musikkorps #REF! 195594  13 692  10 452  10 348
Hop Skoles Musikklag #REF! 138761  9 713  7 415  7 341
Hordabø Skulemusikklag #REF! 240996  16 870  12 879  12 750
Hordaland Ungdoms Brass Band #REF! 166773  11 674  8 912  8 823
Hordvik Musikklag #REF! 228560  15 999  12 214  12 092
Hordvik Skolemusikklag #REF! 252485  17 674  13 493  13 358
Husnes Musikklag #REF! 328483  22 994  17 554  17 378
Husnes Skulekorps #REF! 595763  41 703  31 837  31 519
Høylandsbygd Musikkorps #REF! 75272  5 269  4 023  3 982
Hålandsdalen Musikklag #REF! 68000  4 760  3 634  3 598
Indre Arna Skulemusikklag #REF! 177617  12 433  9 492  9 397
Jernbanens Musikkorps, Bergen #REF! 370274  25 919  19 787  19 589
Kaland Skolemusikkorps #REF! 365519  25 586  19 533  19 338
Kjøkkelvik Skoles Musikkorps #REF! 128449  8 991  6 864  6 796
Kleppe Musikklag #REF! 793224  55 526  42 390  41 966
Kleppe Skoles Musikklag #REF! 638782  44 715  34 136  33 795
Kleppestø Skolekorps #REF! 425145  29 760  22 720  22 492
Knarvik Skulekorps #REF! 576745  40 372  30 821  30 513
Kolbeinsvik/Drøna/Vinnes skulekorps #REF! 313233  21 926  16 739  16 572
Krohnengen Brass Band #REF! 861435  60 300  46 035  45 574
Krohnengen Skoles M. Korps #REF! 453867  31 771  24 254  24 012
Krokeide Skolemusikkorps #REF! 114599  8 022  6 124  6 063
Laksevåg Musikkforening #REF! 231318  16 192  12 362  12 238
Landås Skoles Musikkorps #REF! 245160  17 161  13 101  12 970
Langeland Skulekorps #REF! 335237  23 467  17 915  17 736
Li og Flaktveit Skolekorps #REF! 195171  13 662  10 430  10 326
Lindås Brass #REF! 213795  14 966  11 425  11 311
Lindås Skulekorps #REF! 295257  20 668  15 778  15 621
Lone Skulemusikkorps #REF! 278166  19 472  14 865  14 716
Lonevåg Skulemusikklag #REF! 173961  12 177  9 296  9 203
Lungegaardens Musikkorps #REF! 794141  55 590  42 439  42 014
Lyshornet Brass #REF! 229460  16 062  12 262  12 140
Manger Musikklag #REF! 1190652  83 346  63 628  62 992
Manger Skulemusikklag #REF! 940074  65 805  50 237  49 735
Mathopen Skoles Musikkorps #REF! 419434  29 360  22 414  22 190
Meland Musikklag #REF! 778572  54 500  41 607  41 190
Midtun Skoles Musikkorps #REF! 1177924  82 455  62 948  62 318
Minde Skoles Musikkorps #REF! 752635  52 684  40 220  39 818
Mjølkeråen Skolemusikklag #REF! 320106  22 407  17 106  16 935
Moster Skulekorps #REF! 367255  25 708  19 626  19 430
Musikklaget Fjellklang #REF! 667037  46 693  35 646  35 290
Nattland-Sædalen skolekorps #REF! 503503  35 245  26 907  26 638
Nore Neset Skulekorps #REF! 168460  11 792  9 002  8 912
Norheimsund Musikklag #REF! 204312  14 302  10 918  10 809
Norheimsund Skulemusikklag #REF! 472627  33 084  25 257  25 004
Nygårdslien Skolekorps #REF! 1005300  70 371  53 723  53 186
Nå Musikklag #REF! 252509  17 676  13 494  13 359
Odda Musikklag #REF! 460158  32 211  24 591  24 345
Odda Skolekorps #REF! 314432  22 010  16 803  16 635
Olsvik Skolekorps #REF! 421164  29 481  22 507  22 282
Onarheim Musikklag #REF! 145263  10 168  7 763  7 685
Os Musikkforening #REF! 348222  24 376  18 609  18 423
Os Skulekorps #REF! 594639  41 625  31 777  31 459
Oster Brass #REF! 281196  19 684  15 027  14 877
Ostereidet Skulemusikk #REF! 337572  23 630  18 040  17 859
Osterøy Janitsjar #REF! 92554  6 479  4 946  4 897
Paradis Skolekorps #REF! 322942  22 606  17 258  17 085
Radøy Brass #REF! 256830  17 978  13 725  13 588
Rommetveit Skulekorps #REF! 199802  13 986  10 677  10 571
Rong Brass #REF! 444077  31 085  23 731  23 494
Rosendal Musikklag #REF! 446605  31 262  23 866  23 628
Rosendal Skulekorps #REF! 384023  26 882  20 522  20 317
Rubbestadneset Skulekorps #REF! 315261  22 068  16 847  16 679
Sagstad Skulekorps #REF! 446358  31 245  23 853  23 615
Sagvåg Musikklag #REF! 335768  23 504  17 943  17 764
Salhus Musikklag #REF! 265273  18 569  14 176  14 034
Salhus Skulemusikk #REF! 287090  20 096  15 342  15 189
Samnanger Skulemusikklag #REF! 338562  23 699  18 093  17 912
Sandnes Skulemusikk #REF! 281549  19 708  15 046  14 895
Sandvikens Ungdomskorps #REF! 977546  68 428  52 240  51 717
Seim Musikklag #REF! 168165  11 772  8 987  8 897
Skjold Nesttun Janitsjar #REF! 825452  57 782  44 112  43 671
Skjold Skoles Musikkorps #REF! 686732  48 071  36 699  36 332
Skodvin Skulemusikk #REF! 489236  34 247  26 145  25 883
Skånevik Musikklag #REF! 64426  4 510  3 443  3 408
Slettebakken Skoles Musikkorps #REF! 278317  19 482  14 873  14 724
Smørås Skolemusikk #REF! 1188866  83 221  63 532  62 897
Sotra Brass #REF! 336254  23 538  17 969  17 790
Sotra Vest Skulekorps #REF! 424799  29 736  22 701  22 474
Stord Musikklag #REF! 426401  29 848  22 787  22 559
Stord Skulekorps #REF! 386342  27 044  20 646  20 439
Strusshamn Musikkforening #REF! 992375  69 466  53 032  52 502
Strusshamn Skoles Musikklag #REF! 1179410  82 559  63 027  62 397
Sveio Drilltropp #REF! 836840  58 579  44 720  44 273
Sveio Skulekorps #REF! 459899  32 193  24 577  24 331
Sæbø Skulemusikklag #REF! 745396  52 178  39 834  39 435
Tertnes Amatørkorps #REF! 216861  15 180  11 589  11 473
Tertnes Brass #REF! 166781  11 675  8 913  8 824
Tertnes Skoles Musikkorps #REF! 475374  33 276  25 404  25 150
Træet Skolemusikkorps #REF! 525585  36 791  28 087  27 806
Tveit Skolekorps #REF! 271181  18 983  14 492  14 347
Tveiterås Skolekorps #REF! 318828  22 318  17 038  16 868
Tysnes Skulekorps #REF! 223961  15 677  11 968  11 849
Tysse & Nordbygda Musikklag #REF! 222766  15 594  11 905  11 785
Ulveset Skulekorps #REF! 112267  7 859  5 999  5 940
Ulvik Skulemusikklag #REF! 146000  10 220  7 802  7 724
Uskedal Skulemusikk #REF! 164274  11 499  8 779  8 691
Vaksdal barne- og ungdomskorps #REF! 124489  8 714  6 653  6 586
Valestrand Musikklag #REF! 191954  13 437  10 258  10 155
Varden Skoles M. Korps #REF! 593357  41 535  31 709  31 392
Voss Musikklag #REF! 172160  12 051  9 200  9 108
Voss Skulemusikk #REF! 525479  36 784  28 081  27 801
Våge Skulemusikklag #REF! 206534  14 457  11 037  10 927
Ytrebygda Skolekorps #REF! 1174233  82 196  62 751  62 123
Øygarden Skulemusikkorps #REF! 355559  24 889  19 001  18 811
Øystese Musikklag #REF! 181372  12 696  9 692  9 596
Øystese Skulemusikklag #REF! 452550  31 679  24 184  23 942
Ålvik Musikklag #REF! 336129  23 529  17 963  17 783
Åsane Janitsjar #REF! 359548  25 168  19 214  19 022
Åsane Musikklag #REF! 354617  24 823  18 951  18 761