Arne Magnar Guttelvik i Aqua Seawork og FMVs prosjektleiar Åsmund Sørfonn er klare til å byggje båt saman. Foto: FMV

Ny kontrakt  – med ny kunde

FMV og Aqua Seawork har signert design- og byggekontrakt på en arbeids- og servicebåt av type HFMV W15 Sørfonn. Aqua Seawork AS er ein ny kunde for FMV.

Fartøyet dei har skrive kontrakt om er ein katamaran med hovuddimensjonar 15 x 12 x 3.9 m (LxBxDriss). Båten skal designast og byggjast komplett på Fitjar. Overlevering skal skje i april 2017.  

– Båten har byggenummer FMV232 og blir den fjortande arbeidsbåten FMV byggjer av HFMV Sørfonn-designet. Per i dag er tre slike design under bygging. Designet har vist seg fleksibelt og svært godt eigna til ulike arbeidsoppgåver retta inn mot havbruksnæringa, heiter det i ei pressemelding frå FMV. 

FMV232 illustrert. Det blir ein arbeidsbåt med stor kapasitet og fleksibilitet for ulike oppdrag.

Ny kunde
Aqua Seawork AS er ein ny kunde for FMV. Reiarlaget held til i Herfjord, Åfjord kommune på Fosen-halvøya, og vart etablert i 2013. Eigarar er Arne Magnar Guttelvik og Wenche Sundet gjennom Guttelvik Næringspark.

Rederiet eig i dag fire fartøy, og satsar på å utvide flåten med FMV232 pluss ein arbeidsbåt under bygging i Latvia.

Anerkjenning
Det er ei stor anerkjenning av design- og skipsbyggingsmiljøet på Fitjar at Aqua Seawork vel HFMV Sørfonn-designet som sitt neste i flåten.

FMV 232 vil få følgjande kapasitetar: 

 • 2 kraner a 65 tm og 32 tm

• Winch: 60 tonn

• Haikjeft, guidepinner, hekkrull arrangement, hydraulisk operert  

• Hovedmaskiner: 2 x 5O0 hk

• Aggregat: 1 x 84 kW og 1 x 23 kW

• Dekksareal ca 100 m2, lastekapasitet dekk ca 100 tonn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FMV232 illustrert. Det blir en arbeidsbåt med stor kapasitet og fleksibilitet for ulike oppdrag.

 

 

 

 

 

 

HFMV er en benevnelse på skipsdesign utviklet og eid av Heimli og FMV i fellesskap. Designserien omfatter arbeidsbåter, brønnbåter, prosessbåter, fiskebåter og spesialfartøyer. 

 

FMV er et skipsverft beliggende på Fitjar i Sunnhordland. Verftet har ca 80 fast ansatte og driver med nybygging, ombygging/service, basevirksomhet og design/engineering.  

 

 

 

 

 

 

 

Arne Magnar Guttelvik i Aqua Seawork og FMVs prosjektleder Åsmund Sørfonn er klare til å bygge båt sammen.

 

 

FMV er stolte av å oppnå kontrakt med Aqua Seawork. Vi takker for tilliten og ser fram til fortsettelsen.

 

 

 

Hugo Strand

Verftsdirektør