Betelskipet på Meierikaien

Betelskipet ligg no til kai ved Meierikafeen. Ikkje ved Tollaksbryggja som me tidlegare har skrive.

Møtet om bord i kveld startar kl 19.00.