Veit du kven som eig vêren på biletet, må du ringje Ole bonde. Foto: Privat

Vèr på villspor

Ole bonde har sendt oss medling om ein vêr med ukjent eigar.

Han skriv:

Takk for god nettasvis. Kan de hjelpa meg med å spora opp eigaren av vêren på biletet. Den dukka opp i beitet ved Hogstevarden i Øvrabygdo torsdag og har vore der sidan. Ingen av sauebøndene i nærleiken sakar ein vêr.

 Med helsing

Ole bonde (958 02 874)