Nyval kontrollutval

Kontrollutvalet fekk nye medlemer i dag.

Fast medlem Ove Gjerde, Ap, døydde i sommar, og det må nemnast opp ny medlem i hans stad. I tillegg har varamedlem Ingebjørg Seim, Sp, bede om fritak frå vervet.

I «Forskrift om kontrollutvalg» § 3, står det slik: «Kommunestyret kan når som helst foreta nyval av utvalet sine medlemer. Ved utskifting av eitt eller fleire medlemer av utvalet skal det gjerast nyval av alle medlemer i utvalet.»

Valet måtte gjerast som høvetalsval, og det vart levert tre lister: Fellesliste H/Ap, fellesliste Sp/FrP og liste frå KrF.

I valet fekk Stein Arild Aarskog den ledige faste plassen og Vigdis Aarre Olsen den ledige varamedlemsplassen.

Heile kontrollutvalet ser då slik ut:

Medlem Svein Malvin Maraas, FrP, leiar, med vara 1: Lars Ove Rimmereid, Sp, 2: Anne Merete Rødland Opshaug, FrP, 3: Katrine Aarbø Solheim, Sp, 4: Frank Solli, FrP  

3 medlemer: Gro Rydland, Sp, nestleiar, Stein Arild Aarskog, Ap, Geirmund Aga, H, med vara 1: Roar Pedersen, Ap, 2: Anne Marie Larsen, H, 3: Vigdis Aarre Olsen, Ap, 4: Rune Levåg, H

Medlem Rune Helland, KrF, med vara 1: Turid Marie Lambach Fitjar, KrF, 2: Johannes Nesse, KrF.