Elise, Einar og Malin i Klatrejungelen. Foto: Håkon C. Hartvedt

– Her kan me leika tau-tikken

Orda i tittelen kom frå Einar i 2. klasse ved Selevik skule når han og to andre i klassen, Elise og Malin testa den nye klatrejungelen i skogen eit stykke ovanfor skulen i går.

Klatrejungelen er endå eit resultat av den utrulege dugnadsånda til folket i denne delen av fitjarbygda. Frå før har dei fått laga kjempeflott tursti, fotballbane, gapahuk, opplegg for kanoar og nærmiljøanlegg. 

Fremst i dugnadsrekkja har Toralf Røen og Annar Westerheim stått, gong etter gong. Denne gongen er det Annar som har stått i heilt i spissen av prosjektet.

Han fortel:
– Det starta med at eg vart med på eit to-dagars-kurs på Aksdal i april. Då bygde me ein klatrejungel til ein barnehage der.

Så tenkte eg: – Dette må me få til heime i Dåfjorden. Så har det gått slag i slag. Grunneigar Lars Stokken let oss få bruke eit høveleg område. Bjørn Westerheim hadde fått i oppdrag frå Fitjar kraftlag å fjerne tre langs vegen for å gjere plass ti veglys. Dermed fekk me stokkar me kunne bruke, og så kverna me opp 30 kubikk med sidkagran til underlag. Det var og  med på å stette dei strenge krava til slikt i dag. Krav som dei har følgd « til punkt og prikke».

Kultursjef Bente Bjelland t.v. heidra Toralv Røen, Lars Stokken og Annar Westerheim med Kvikk lunsj, for å gi dei bitte litt ekstra energi. Foto: Håkon C. Hartvedt

Imponert
Kultursjef Bente Bjelland uttrykte og at ho var imponert over dugnadsviljen i Dåfjorden. – Me er rett og slett stolt av det de får til her ute, sa ho mellom anna før ho henta fram ein gedigen hagesaks og klypte over ein høveleg kjepp og erklærte klatrejungelen for open.

Snorklypp. Ungane held, Bente klyppar. Foto: Håkon C. Hartvedt

Borna ved Selevik skule song. Foto: Håkon C. Hartvedt