Fitjarbuar i «Vår Energi»

I bladet «Vår Energi» som kom i postkassene i dag er det eit flott bilete av dei tilsette i Fitjar kraftlag, og i tillegg mykje anna interessant stoff.

Mellom anna kan du lese om everk, som Fitjar kraftlag, som byggjer breiband og sponsar idrett og kultur. På denne måten gjer dei ein stor innsats for å halde oppe levande og konkurranse-dyktige lokalsamfunn.

Vidare er det stoff om hurtiglading av elbilar, og om nytt kraftkrevjande utstyr som induksjonstoppar set nye krav til everka. I eldre bustad- og hytteområde i heile landet er nettet ikkje førebudd for det som skjer. Det vil vere utopi å byggje ut nettet slik at det blir mogleg for hytteeigarar å hurtiglade elbilar.

Utfordringa må heller møtast med andre verkemiddel som til dømes bruk av tariffar, slik at forbruket blir jamna ut, og teknologi som kan koordinere uttaket av straum til lading.

Du finn jussråd, råd om straumsparing og korleis du kan unngå brann med elektrisk årsak. Les også at snart kan kjøleskapet ditt handle på nett.

Premiekryssordet er med også denne gangen. Det same er premiekonkurransen.