Pengar til lokalhistorie i «skolesekken»

– Landslaget for lokalhistorie har fått 235 000 kroner fra Sparebankstiftinga til eit prosjekt som skal sørgje for at det blir mer kulturarv i Den kulturelle skolesekken, heiter det i ei pressemelding til oss i dag.

I pressemeldinga kan me vidare lese:

«Prosjektet er et samarbeid med Riksantikvaren og Museumsforbundet. Pengene skal blant annet gå til å arrangere arbeidsverksteder for historielag, museer og kommuner og på den måten stimulere til gode prosjekter om kulturarv og lokalhistorie i Den kulturelle skolesekken som handler om.    

Styreleder Elin Myhre er veldig glad for pengene fra Sparebankstiftelsen:

«Dette betyr mye for oss. Nå kan historielagene få sjansen til å samarbeide med profesjonelle om opplegg for skoleklasser, og mange barn og unge vil kunne møte sin kulturarv og lokalhistorie på en ny måte.»

Prosjektet starter opp på nyåret, og prosjektleder blir Louise Brunborg-Næss, som nå jobber med historielag som ressurs for kulturminnearbeidet i kommunene. 

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som formidler ulike kunst- og kulturuttrykk til elever i grunnskolen og på videregående skole. Kulturarv er i dag underrepresentert i de fylkesvise tilbudene skolene har å velge mellom.