Daniel Bårdsen 15 år.

Gratulera med 15 års-dagen din 15. oktober Daniel.

Ha ein fin dag på tur heim frå Polen/Tyskland.