Dei glade oppstadvevarane Hilma Lønning og Heidi Liarbø saman med ordførar Wenche Tislevoll og eldsjel Karvel Strømme, som tok initiativet til utstillinga. Foto: Kjetil Rydland. 

Velfortent heider til Berta Liarbø og andre Fitjar-døtrer

Utstillinga av åkle og teppe av Berta Liarbø og andre Fitjar-døtre, blei opna laurdag ettermiddag, og godt over 100 kulturinteresserte nytta høvet til å vera med og heidra desse kvinnene for å ha berga den eldgamle oppstadveven. 

Laurdag ettermiddag møtte det godt med folk i Fitjar kultur- og idrettsbygg for å vera med og heidra dei ivrige oppstadvevarane Berta Liarbø, Hilma Lønning og Heidi Liarbø. Initiativtakar Karvel Strømme var overvelda over det gode frammøtet då han tok imot alt folket i Kultursalen.

Ordførar Wenche Tislevoll stod for den høgtidelege opninga, før publikum fekk sjå filmen «Veving og oppstadgogn i Sør-Norge», med Berta Liarbø i hovudrolla. Som kjent har ho bore ein tusenårig tradisjon vidare frå slekta si på Liarbø. Hadde det ikkje vore for henne kunne denne eldgamle tradisjonen ha døydd ut. For dette har ho fått både kongeleg heider, og besøk av sjølvaste dronning Sonja heime i tunet på Liarbø.

Berta Liarbø døydde i mai i år, 95 år gammal, men Hilma Lønning har bore tradisjonen vidare. Ho har ein ganske stor produksjon av åkle og teppe; det same har etter kvart også noverande eigar av garden der Berta kjem frå, Heidi Liarbø. Dei to sistnemnde var naturlegvis hovudpersonar på dagens utstilling, der eit stort publikum kunne beundra arbeida deira, saman med arbeid av Berta Liarbø, mor hennar Lina Liarbø, og bestemor Anna Liarbø. 

Initiativtakar Karvel Strømme fortel at han med denne utstillinga vil løfta fram døtrer av Fitjar, etter at han tidlegare har vore med og løfta fram søner av Fitjar. Han seier han har møtt berre velvilje i samband med arrangementet som han har stått for i lag med dei to vevarane Hilma og Heidi, og Fitjar folkebibliotek. 

– Det verkar som om folk har venta på at nokon tar initiativet! seier ein oppglødd Karvel om førebuinga til utstillinga.

Det har vore «ja» med ein gong hos dei han har kontakta i samband med utstillinga. Dermed kunne eit takknemleg publikum i dag beundre 40-50 åkle og teppe vovne av dei nemnde oppstadvevarane. Alle arbeida er i privat eige, bortsett frå eitt, som Heidi Liarbø har for sal.

Utstillinga vil henga i foajeen på Kulturhuset fram til 7. oktober, og er vel verd eit besøk.


Biletet til høgre er vove av Anna Liarbø (1848-1942 ). Foto: Kjetil Rydland.

 


Heidi Liarbø med det einaste åkleet som er for sal på denne utstillinga. Foto: Kjetil Rydland. 

 


Oppstadvevar Hilma Lønning skålar for ei flott utstilling med godt besøk. Foto: Kjetil Rydland.

 


Knut Amund Liarbø med åkleet over aksla, her i munter passiar med ein annan kulturelskar, Rasmus Fitjar. Foto: Kjetil Rydland. 

 


I denne stova har det blitt vove på oppstadvev i hundrevis av år. Liarbø sett gjennom kameralinsa til Kristen Rydland (1887-1933) for rundt 100 år sidan.