I denne fløyen i FBB skal det innreiast legesenter for tre legar. Foto: Håkon C. Hartvedt

Kommunelege 3 på plass i mars

Fitjar formannskap gjekk i går inn for å lyse ut ein tredje legeheimel. Rådmann Atle Tornes trur at den nye legen kan vere på plass i midten av mars.

Den nye legen, som ein ikkje legg skjul på at ein vonar er ei kvinne, sidan ein har to mannlege legar frå før, vil få ei stilling som er delt med 80 prosent som kommunelege og 20 prosent legevakt.

Legen vil og få eit fagleg fellesskap med dei to andre i det nye legesenteret som skal innreiast i «tannlegefløyen» i Fitjar bu- og behandlingssenter.

Denne skal vere ferdig i midten av mars, og det går snart ut anbodsførespurnad om denne bygginga, opplyser rådmannen til fitjarposten.no.