Fitjar vgs redda?

Det kan synest som det er politisk vilje i Fylkestinget for å bevare distriktsskulane. Saka vert avgjort på Fylkestingsmøtet 3.-4. oktober. Foto: FP-arkiv/HCH

Med eit fleital på ni mot seks stemmer gjekk Utvalet for oppvekst og helse i Hordaland fylkeskommune i dag inn for å bevare noverande skulestruktur med tydeleg distriktsprofil og innafor forsvarlege økonomiske rammer. Den endelege avgjerda blir teken i oktober. 

I følgje bladet Sunnhordland var det opposisjonspartia Høgre, Framstegspartiet, Venstre, Miljøpartiet Dei Grøne og Rødt, med stønad frå SV, som gjekk inn for dette. Politikarane meiner samstundes at dette ikkje kan sjåast på som eit fullstendig forslag, men at ein fram mot fylkesutvalet i september vil gjera naudsynte justeringar med ein tydeleg distriktsprofil innanfor forsvarlege økonomiske rammer.

– Eg har eit ynskje om at kvaliteten på kvar enkelt skule blir løfta meir fram i den vidare handsaminga, sa Elisabeth Toft Erichsen (V) i debatten.

Les meir i Sunnhordland.