Ting tek tid

Trea er forlengst felt langs vegen mellom Vik og Rimbareid. Men lenger det kan enno vere nokre månader før anleggsarbeidet tek til.
Foto: Håkon C. Hartvedt

Det gjeld ikkje minst i arbeidet med FV545 Rimbareid – Vik. Alt er klart frå kommunen si side. Men vegvesenet er enno ikkje ferdig med planlegginga.

– Slik stoda no er vågar eg ikkje å tru på anleggstart før ved årsskiftet. Anbodspapira er no til kontroll, så skal dei sendast ut, og kven som får anbodet skal avgjerast. Så går går det kjapt nokre månader før det heile kjem i gang, seier ho.

– Men både finansieringa og det tekniske er i orden, understrekar ordførar Wenche Tislevoll, til slutt.