– Flink talar, og velsigna inspirasjon

 

F.v. Else Hovland, Reidun Børtveit, Randi Nysæter og Erna Harkestad. Foto: Håkon C. Hartvedt

Dei var altså vel nøgde misjonskvinnene (biletet over) som fitjarposten.no fekk i tale mellom møta i går.

Då me snakka med dei hadde dei fått med seg gudsteneste, middag og årsmøtet. No gledde dei seg til misjonsfesten.

– Ja, me er godt nøgde. Fin gudteneste, god middag med karamellpudding til dessert – og det var inspirerande å høyre om arbeidet ute, sa dei.

– Misjon i gangfart 
Talar vert Mali-misjonær og misjonskonsulent Ingvald Andersen Frøyen. Han har 40 prosent arbeid i Mali og resten i Sogn og Fjordane, og er den første arbeidaren som har arbeid ute og heime samstundes. Frøyen er vidare kjent for å vere flink til å formidle inntrykk og hendingar frå misjonen saman med ei klår Kristusforkynning.

– I samtale med fitjarposten.no fortalde han at han aldri hadde vore på Fitjar før, men at han opplevde det godt å få tale til ei lyttande og engasjert forsamling i kyrkja. Stas var det også å få overnatte hos Ellen Karoline Hovstad i det han kjende Kristian Hovstad frå før, som misjonærkollega. Han gler seg og over innsatsen som vert gjort i Sunnhordlandsaksjonen for misjon. Takksam var han òg for godt oppmøte i kyrkje og for eit offer på 18 450 kroner.

– Misjon spring ut av Bibelen. Det er ikkje noko me har funne på. Difor angår det alle kristne – og den lokale kyrkjelyden. I Mali er me oppteken av at den lokale kyrkjelyden skal overleve om misjonærene må forlate landet, sa han vidare.

Frøyen er vidare oppteken av å sjå tilbake til røtene, til trosbasert misjon basert på skrifttroskap. 

Pionerane var ikkje redd for å bruke tid, og Frøyen fortel at i Mali har dei starta eit prosjekt dei kallar « Misjon i gangfart». Her skal ein få lov til å byggje dei heile opp sakte ved å byggje relasjonar mellom anna.

Mali-misjonær og misjonskonsulent Ingvald Andersen Frøyen og leiar i Sunnhordland område av NMS, Gunnvald Bjotveit. Sistnemde var òg godt nøgd med samlinga på Fitjar. Foto: Håkon C. Hartvedt

 Fin song av Sofie Tislavoll, Berit Hovstad til komp av  Hans Gunnar Nilsen (utanfor biletet). Foto: Håkon C. Hartvedt

Mykje folk på misjonsfesten som vart flott leiar av Helga Rimmereid, på talarstolen. Foto: Håkon C. Hartvedt 

Det praktiske  og arrangementet av misjonsfesten tok misjonsforeiningane på Fitjar seg av på beste vis.