Uvisst når LAR-senteret opnar

 

LAR-senteret i FRitjar sentrum. Foto: Håkon C. Hartvedt

– Det er førebels uvisst når LAR-senteret opnar. For tida jobbar me med ein plan for å ta det i bruk. Det seier helse- og sosialsjef Anne Berit Hovstad Johansen til fitjarposten.no.

Sosialsjefen kan heller ikkje seie noko om kven som skal bu i nybygget.

Det ho kan seie er at det i første etasje vert LAR-senter, ei leilegheit og tre kontor, medan 2. etasje gjev rom til to leilegheiter.

Det vert altså ein del tilsette i tillegg til bebuarane. – Men det vert ikkje døgnbemanning, får me vite, til slutt.

anabolizzanti steroidi