Profilering på Fitjar

Stig M. Helland (t.h.) og Even Helland i gang med profilering av ein av bilane til Fitjar Taxi. Foto: Håkon C. Hartvedt

Treng du å profilere firmaet ditt treng du ikkje gå over bekken etter vatn. Fitjar har eit eige firma som kan ta seg av det.

Firmaet er Helland CHC, og bak firmaet står Stig M. Helland som av og til leiger inn Even Helland til forskjellige arbeidsoperasjonar, som då dei profilerte bilane til Fitjar Taxi.

I tillegg til å setje reklame på bilen din, kan dei ta seg av industrimerking, lage skilt i plast, stål eller aluminium, lage instrumentpanel og gjere enkle grafikktenester som logo o.l. for deg.

 Vidare kan dei utføre storformatprinting av alle slag – og lage banner og liknande reklamemateriell.

På nettsida http://www.hellandcnc.com kan du lese meir om dette – og meire til. Der finn du og nettbutikken deira.

 

 

 

 

 

 

Nettbutikk

 

Stian M. Helland  Even Helland innleigd