«En uvurderlig dugnadsinnsats»

Arne Kjelsnes. Foto: Privat 

Utflytta fitjarbu, Arne Kjelsnes, har sendt oss ei sak som du kan lese nedanfor.

– – –

En uvurderlig dugnadsinnsats 


Av Arne Kjelsnes

Jeg har atter en gang hatt gleden av å delta på deler av Fitjarfestivalen. En landsens mann fra ”Strando” lar seg selvsagt storligen imponere av gode kulturelle innslag, men det som imponerer meg desidert mest, er den enorme dugnadsinnsatsen som store deler av fitjarsamfunnet legger ned i forbindelse med arrangementet. Dugnadsinnsatsen er etter min mening nøkkelen til at Fitjarfestivalen også i år ble en stor suksess.

Norges nasjonalord

Mange hevder med rette at dugnad er et særnorsk fenomen. Jeg har latt meg sågar fortelle at ordet ”dugnad” ble for en tid tilbake kåret til Norges nasjonalord. Dugnad vant visstnok fremfor ”matpakke”. Jeg har i flere år forsøkt å forklare begrepet dugnad for en rekke russiske idrettsledere. Konklusjonen er at dette er noe de russiske idrettslederne ikke forstår hva betyr i praksis. 

Lykkeligere av å jobbe dugnad 

Psykolog og forsker, Ragnhild Bang Nes ved Folkehelseinstituttet, mener at effektene av å delta i frivillig arbeid er stor. Det å jobbe sammen med andre mot et felles mål, kan gi deg større livsglede. Forskeren hevder hardnakket at folk kan bli lykkeligere av å jobbe dugnad. Grunnen er blant annet at en gjør noe meiningsfullt sammen.

Jeg håper følgelig at fitjarsamfunnet fortsatt er villig til å stille opp når ulike arrangementer skal arrangeres fremover.

Arne har òg sendt oss desse bileta med bilettekstar:

Festivalgeneral Hrafn Thorsteinsson har lagt ned uttalege arbeidstimar i samband med festivalen. Foto: Arne Kjelsnes

Fitjarbuen lot seg ikke skremme av litt regn. Foto: Arne Kjelsnes