Vil ta knekken på rusten

Dagleg leiar Arne Tjelmeland i Sunnhordland Antirust AS. Foto: Håkon C. Hartvedt

Sunnhordland Antirust AS er eit nytt fitjarfirma som tilbyr antirustbehandling. 30 bilførarar har allereie nytta høvet til å få sprøyta bilen sin med Fluid Film.

– Me er det einaste firmaet på øya som nyttar Fluid Film, seier dagleg leiar Arne Tjelmeland til fitjarposten.no, og fortel litt om stoffet:

– Det er miljøvennleg og kan sprøytast direkte på rust, utan sandblåsing eller anna behandling på førehand. Og etter at ein har sprøyta fortset stoffet med å krype inn i platefalsar og skøytar. Rusten vert metta med olje, og vatn vert fortrengt, noko som hindrar vidare rustdanning. I tillegg vert det sjølvsagt lettare å løyse mutrar og boltar etter slik behandling, seier Tjelmeland, som lovar total-antirustbehandling for knapt 4000 kroner.

– Då demonterer dei skjermar og plastdeksel før behandling. Så reingjer me med trykkluft og tørkar regnvatn med varmluft før kanalar, holrom, understell, golv, hjulhus og dører med meir vert grundig behandla, legg Tjelmeland til.

Valde lokalitetar på Fitjar
Tjelmeland bur i Dåfjorden og vende nasen nordover i staden for sørover då han valde lokale. Og lokalet han har valt er dei tidlegare lokala til Altimek, ved sida av Mekonomen eller bensinstasjonen om du vil. Og han er godt nøgd med lokalet:  – Ypparleg, smiler han.

God start

Og det har vore ein god start. På kort tid har det nye firmaet sprøyta rundt 30 bilar, og Tjelmeland vonar sjølvsagt at mange fitjarbuar vil nytte seg av tilbodet.

– Og ikkje berre fitjarbuar. Eg tek imot folk frå heile Sunnhordland, og eg har to leigebilar som kundane kan leiga medan bilen deira er til behandling. 

 Og kanskje ikkje berre bilar heller.

– Fluid Film er supert for landbruks- og anleggsmaskinar òg, seier dagleg leiar Arne Tjelmeland, til slutt.

Firmaet starta opp i midten av juni, og Hjelmeland vil til slutt uttrykke takksemd for stønad frå Etablerarfond for Sunnhordland.

Arne Tjelmeland utanfor lokalet som Altimek tidlegare hadde, vegg i vegg med Mekonomen. Foto: Håkon C. Hartvedt